Germania
28.04.2023

GENERALITĂŢI

Este o formă nouă a procedurii speciale de executare a debitorilor care nu-şi achită datoriile comerciale, cupmisă în Cartea a IlI-a - "Despre faliment" - a Codului comercial român.
Executarea silită obişnuită, întemeiată pe art. 1718 din Codul civil - „Oricine este obligat personal, este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare" - se efectuează în condiţiile stabilite de Codul de procedură civilă.
Procedura falimentară este specială prin caracterul şi aria ei de aplicare.
Icon

Insolvabilitatea

1. Spre deosebire de procedura de executare silită civilă, în care fiecare creditor îşi urmăreşte singur debitorul, procedura falimentului are caracter colectiv; creditorii pot acţiona numai împreună, alcătuind o masă, în care toţi au, în principiu, drepturi egale. Începuturile ei se găsesc în dreptul german.
2. În dreptul comercial român, ea se aplica - potrivit Codului comercial român din 1887 - şi urmează a fi aplicată - potrivit art. 1 al noii legi (nr. 64/1995) - numai comercianţilor, astfel cum îi defineşte art. 7 din Codul comercial - „aceia (adică persoanele fizice) care fac fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită, şi societăţile comerciale". Societăţile comerciale sunt cele reglementate prin dreptul comercial, Legea nr. 31/1990.
În unele ţări - mă refer, în primul rând, la cele de drept anglo-saxon şi germanic -, procedura se aplică şi debitorilor civili. În Germania, legile şi decretele din 1985 se aplică şi tuturor persoanelor morale (juridice) de drept privat.
Icon

Legea

Noua lege rămâne pe linia tradiţională, pe de o parte, din motive juridice - Decretele-legi nr. 66 şi 67/1990 privind respectiv organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti şi a celei de comerţ şi de credit interzic urmărirea atât a bunurilor cooperativelor, cât şi a celor ale cooperatorilor - şi, pe de altă parte, din motive de psihologie socială - introducerea acestei reglementări nu ar fi acceptabilă pentru ţărani, mai ales în împrejurările actuale, sau pentru medici, barourile de avocaţi (link), ori Patriarhia Română şi parohii, iar pentru datoriile dintre doi particulari ar constitui o procedură mult prea complicată.
Firma

Acasa

Cititi mai mult

Drept de transport