Biroul 28.04.2023

Expediţii de mărfuri la Germania

Mentiuni legale

Pagina de start

Ambalaj

Transport international

Mărfurile perisabile sunt supuse riscurilor de degradare în timpul transportului. Pentru acest gen de mărfuri, perisabilităţile, reprezentate prin procente de scădere a greutăţii, de alterare, de micşorare a volumului anumitor mărfuri în timpul transportului pe teritoriu german, sunt calculate de obicei prin contractul încheiat de comitent (client) şi expediţionar. Acestea sunt perisabilităţi normale, datorate naturii mărfurilor şi proporţionale cu durata deplasării mărfurilor.
În situaţia în care mărfurile perisabile s-au degradat datorită întârzierii preluării mărfurilor de către destinatar, deci din cauze independente de voinţa expediţionarului, aceste riscuri de degradare sau pagube suferite nu vor mai cădea în sarcina avocatei.
Pentru a se evita asemenea situaţii, expediţionarului i se acordă dreptul de a vinde bunurile sau de a dispune în alt mod de mărfurile supuse riscului de degradare, dacă încărcătura cu bunurile perisabile nu a fost ridicată la timp de destinatar sau acesta nu a fost identificat la timp. Dată fiind urgenţa măsurilor ce trebuiesc luate în privinţa mărfurilor, nu este necesară încunoştinţarea prealabilă a comitentului, care va beneficia la final de preţul obţinut în urma vânzării mărfurilor, după ce, în prealabil, au fost scăzute cheltuielile de transport şi de expediţie.

Transporturi neplatite

Grupajul mărfurilor reprezintă operaţiunea prin care sunt reunite, în acelaşi vagon sau camion, mai multe loturi de marfă care provin de la comitenţi diferiţi. Condiţiile pentru ca să fie posibilă plata transporturilor prin tehnica grupajului sunt: itinerar comun pentru mărfuri şi inexistenţa unei dispoziţii din partea clientului care să solicite expres colectarea creantelor/facturilor de transport separat de cele ale altor clienţi. Lipsa interdicţiei exprese din partea comitentului se interpretează ca acord la transportul mărfurilor prin tehnica grupajului.
Avantajul major pe care-1 prezintă acest transport prin această tehnică este unul economic, în beneficiului comitentului (clientului), cheltuielile de transport efectuate de acesta fiind mult mai mici. In acest caz, se întocmeşte o singură scrisoare de trăsură pentru întregul vagon sau camion, atât în traficul intern, cât şi în cel internaţional.
Mărfurile din Germania